چیلر یکی از اجزای مهم در تأسیسات ساختمان بشمار می آید که برای دستیابی به تهویه مناسب بکار گرفته می شود. چیلرها در یک دسته بندی عمده به دو گروه تراکمی و جذبی قابل تقسیم می باشد.

تابلو چیلرها با توجه به نوع دستگاه، ظرفیت تبرید و تجهیزات کنترلی مورد استفاده طراحی و ساخته می شود. تابلو چیلر ترکیبی از کنترلر و تجهیزات قدرت می باشد که بطور معمول بر روی دستگاه تعبیه می گردد.

کنترلر چیلر یا از نوع DDC می باشد و یا از PLC استفاده می گردد. کنترلرهای اختصاصی در صنعت تهویه مطبوع که تحت عنوان DDC شناخته می شوند، مجهز به برنامه های کاربردی برای کنترل دستگاه می باشد که فرآیند برنامه نویسی، تست و راه اندازی را تسهیل می نماید. از سوی دیگر PLC ها نیز می توانند نقش کنترلر دستگاه را داشته باشند و در این شرایط کل سناریوی کنترل بایستی توسط برنامه نویس آماده شود.

در بخش قدرت تابلو چیلر شامل کلیدها، کنتاکتورها، درایو، رله های حفاظتی و دیگر تجهیزات می باشد که براساس توان الکتروموتورها و استانداردهای صنعتی انتخاب می گردد. در چیلرهای تراکمی مصارف اصلی دستگاه مربوط به کمپرسورها و در چیلرهای جذبی مربوط به پمپ های محلول  و مبرد می شود.

اخبار و مقالات