تابلو سامانه مدیریت دود

سامانه مدیریت دود یکی از بخش های مهم ساختمانهای ایمن و مدرن است که وظیفه هدایت دود را در بر عهده دارد

بخش اصلی در سامانه کنترل دود پارکینگ، تابلو مرکزی سامانه می باشد.
این تابلو شامل بخش کنترل و همچنین قدرت می شود که با توجه به تعداد و نوع تجهیزات مورد استفاده در سامانه شامل فن ها، جت فن ها، سنسورها و موتور دمپرها طراحی خواهد شد. در بخش کنترل و با استفاده از PLC سناریوی کنترل برنامه نویسی شده و اجرا می گردد.
همچنین کلیدهای دستی برای راهبری سامانه در مواقع اضطراری نیز در طراحی تابلو لحاظ می شود.
سیگنال های روی درب تابلو و در مواردی نمایشگر گرافیکی، عملکرد سیستم را نمایش می دهد.
در بخش قدرت تجهیزات مورد نیاز شامل کلید، کنتاکتور، درایو و … براساس توان مصرفی فن ها انتخاب و بکار گرفته می شود.
تابلو با توجه به تعداد تجهیزات از نوع دیواری و یا ایستاده ساخته می شود. پس از نصب تابلو در محل پروژه، کابل کل تجهیزات سامانه کنترل دود پارکینگ شامل فن ها، جت فن ها، سنسورها، موتور دمپرها و اینترفیس های سیستم اعلان حریق به تابلو متصل خواهد شد.
برق ورودی این تابلو از فیدر اضطراری ساختمان تأمین می گردد.

اخبار و مقالات