موتور دمپر حریق

موتور دمپرهای حریق یکی از اجزای بسیار مهم در فرآیند مدیریت حریق می باشد که جهت جلوگیری از انتشار و گسترش آتش سوزی در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

موتور دمپرهای حریق یکی از اجزای بسیار مهم در فرآیند مدیریت حریق می باشد که جهت جلوگیری از انتشار و گسترش آتش سوزی در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.
در موتور دمپرهای دود گرونر (GRUNER) مکانیزم داخلی و چرخ دنده ها از جنس استیل تعبیه شده و بر این اساس کارکرد تجهیز در دمای بالا را امکان پذیر می نماید.
موتور دمپرهای گرونر در رنج وسیعی از گشتاور 3Nm تا 20Nm و با ولتاژ تغذیه 230VAC و یا 24 VAC/DC تولید می شود.


این موتور دمپرها با فرمان از سامانه اعلان حریق ساختمان عمل نموده و با استفاده از مکانیزم فنر، مسیر عبور هوا را در مدت 20 ثانیه مسدود می نماید تا از رسیدن اکسیژن به سایر بخش های ساختمان جلوگیری شود.
علاوه بر این موتور دمپرهای حریق مجهز به قطع کننده حرارتی هستند که بصورت مستقیم روی کانال نصب شده و در دمای 72 درجه سانتیگراد عمل کرده و فرمان بسته شدن دمپر را صادر می نماید.
همچنین مانیتورینگ وضعیت باز یا بسته، از طریق دو میکروسوئیچ موجود روی موتور دمپر امکان پذیر می باشد.
رهای مختلف و نیز با ولتاژ تغذیه 230VAC و یا 24 VAC/DC تولید می نماید.
 

اخبار و مقالات